Missie en Visie


Missie: Voetbalacademie Son en Breugel wil spelers(ters) van 7 tot 13 jaar stap voor stap en planmatig beter maken op basis van het eigen voetbalvermogen en de ontwikkeling moet plaatsvinden in een veilige, plezierige leeromgeving. 

Het opleiden en begeleiden van voetbaltrainers en -coaches via specifieke methodieken en visies, mede geïnspireerd onder het hiervoor gemelde leerplan


"Haal het beste uit jezelf"Visie: Voetballen kun je leren door jezelf te willen verbeteren. Via methodische stappen doorloop je een leerplan / opleidingsplan dat concentrisch is opgebouwd. Door onze opleidingen te volgen kun je spectaculair beter worden. De opleidingen zijn verdeeld in een doordacht opleidingsprogramma waarin aandacht is voor de individuele ontwikkeling van de speler(ster).

Er wordt met name gewerkt aan de technische vaardigheden. Bij het oefenen van de technische vaardigheden zal er ook aandacht zijn voor de fysieke en mentale vaardigheden.


Meer informatie over de doelstellingen per leeftijdscategorie zijn terug te vinden in de opleidingsplannen / leerplannen van vv SBC en van Voetbalacademie Son en Breugel.